Σύνοψη πρακτικών την 24/02/2015

Σύνοψη πρακτικών την 24/02/2015

Τα γραφέια της ΠΕΠΑ επισκέφτηκε ο κ. Ξουρής προκειμένου να εκφάρασει την πρόταση του σχετικά με την υποστήριξη των αγώνων της ΠΕΠΑ από το ποδηλατικό κατάστημα Cyclist μέσω ενός μίνι κυπέλου μέσα στο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΠΕΠΑ. Πρότεινε να υπάρχουν δωροεπιταγές στους νικητές συγκεκριμένων αγώνων, καθώς και τελικός νικητής με έπαθλο αν ποδήλατο. Συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες της πρότασης. Όλα τα μέλη του ΔΣ εξέφρασαν τις επιδυλάξεις τους σχετικά με την πρόταση όπως επίσης και πρόσθεσαν επ αυτής για να την καλύτερη απόδοση της προσφοράς προς τα μέλη που θα συμμετέχουν.

Αποφασίστηκε η πρόταση να έρθει στο ΔΣ γραπτώς εκ μέρους του κ. Ξουρή και το ΔΣ δεσμεύεται για τελική απάντηση στην επόμενη συνεδρίαση.

Ο κ. Γαλλής πρότεινε να υπάρξει τάξη στις συνεδριάσεις του ΔΣ και γενικότερα στον τρόπο που τα μέλη του διαπραγματεύονται με εξωτερικούς συνεργάτες , να υπάρχει διαφάνεια και να μην αφήνονται σκιές που μπορέι να αμαυρώσουν το έργο του ΔΣ. Εκφράστηκαν απόψεις από τον κ. Τσίγκα σχετικά με πεπραγμένα του πρόσφατου απελθόντος ΔΣ και μελών αυτών και ότι δεν θα πρέπει να επαναληφθούν φαινόμενα που θα δημιουργήσουν πορβλήματα στο μέλλον.

Συζήτηση σχετικά την οικονομική συμμετοχή των μελών και των μη μελών για το ΤΤ Τσιπίδη.

Έγινε αναφορά όλων των συναντήσεων μέσα την εβδομάδα που πέρασε (με περιοδικό ΜBike, με το εργομετρικό κέντρο My Athlete)