Κανονισμοί Βαθμολόγησης

Κανονισμοί Βαθμολόγησης

1. Η βαθμολόγηση των αθλητών θα γίνεται ως εξής: 1ος 32β, 2ος 30β., 3ος 28β.,4ος 26β.,5ος 25β.,6ος 24β.,7ος 23β.,8ος 22β.,9ος 21β.,10ος 20β., 11ος 19β.,12ος 18β,13ος 17β., 14ος 16β., 15ος 15β., 16ος 4β., και όλοι όσοι τερματίζουν από 13 βαθμούς.

1.1.1.Η δέυτερη ζώνη βαθμολόγηγησης των αθλητών θα γίνεται ως εξής. 1ος 22β, 2ος 20β, 3ος 18β, 4ος 16β, 5ος 15β 6ος 14β, 7ος 13β, 8ος 12β, 9ος 11β,10ος 10β,11ος 9β 12ος 8β, 13ος 7β, 14ος 6β, 15ος 5β, 16ος 4β, και όλοι όσοι τερματίζουν εντός ορίου χρόνου κατηγορίας από 3 βαθμούς 

1.1 Σημειώνεται ότι βαθμολογούνται μόνο τα μέλη της ΠΕΠΑ.

1.2 Προϋπόθεση βαθμολόγησης της κατηγορίας Α',Β',Γ' σε κάθε αγώνα είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον 10 συμμετοχών.Στην κατηγορία Δ' ο αριθμός συμμετοχών είναι 3.Στην κατηγορία Θ απαιτούνται 3 συμμετοχές.

2. Στό κύπελλο Αντοχής στην τελική βαθμολογική κατάταξη,  αφαιρούνται δύο αγώνες.Η συνολική βαθμολογία των αθλητών θα ορίζεται από το σύνολο των αγωνιστικών τους συμμετοχών ανάλογα της θέσης κατάταξης τους στην εκάστοτε διοργάνωση.


3. Στούς πρωτοπόρους της βαθμολογίας κάθε κατηγορίας θα απονέμεται φανέλα αντίστοιχου χρώματος.

3.1. Στην κατηγορία που δε συμπληρώνεται ο αριθμός συμμετοχών, θα βραβεύονται μόνο οι τρεις πρώτοι με μετάλλιο και δίπλωμα, χωρίς να βαθμολογούνται .Η απονομή φανέλας θα γίνεται κανονικά.

3.2. Στις απονομές που πραγματοποιούνται μετά από κάθε αγώνα, είναι απαραίτητο να παρευρίσκονται όλοι. Το αθλητικό ιδεώδες ξεκίνησε από τους Έλληνες και εμείς σαν Έλληνες είναι πρωταρχικό να το διαδίδουμε με τη στάση μας και τη συμπεριφορά μας.
ΣΠΑΡΤΑΚΙΑΔΑ

Ειδικά στη Σπαρτακιάδα, όλοι οι αθλητές που τερματίζουν παίρνουν 10 βαθμούς.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι για να συμμετάσχει κάποιος στη Σπαρτακιάδα, πρέπει προηγουμένως να έχει λάβει μέρος σε δύο   αγωνιστικές εκδηλώσεις αντοχής της  ΠΕΠΑ με βαθμολογικό ενδιαφέρον

 .