Σύνοψη πρακτικών την 16/11/2015

Σύνοψη πρακτικών την 16/11/2015

-Το ΔΣ της προηγούμενης εβδομάδας δεν καταχωρείται στα πρακτικά λόγω μη απαρτίας των μελών .

-Συνάντηση του κ. Καλαπόδη με τον κ. Παπαγεωργίου Σπύρο σχετικά με την συνέχιση της συνεργασίας του περιοδικού και το 2016. Θέματα συνεργασίας, πιθανής χορηγίας συζητήθηκαν όπως μετέφερε στο ΔΣ ο κ. Καλαπόδης.

-Αναβολή της δίκης της υπόθεσης της κ. Περίδη Μαρία λόγω στάση εργασίας των διοικητικών υπαλλήλων των δικαστηρίων. Θα εκδοθεί νέα ημερομηνία εκδίκασης.

-Ο κ.Παπουτσάς Λευτέρης ειδοποίησε το ΔΣ ότι δέχθηκε κλήση από την ασφάλεια Ηρακλέιου που έχει αναλάβει την υπόθεση του δυστυχήματος του κ. Κωστέα(Γύρος Β.Εύβοιας) με σκοπό να δώσει συπληρωματική κατάθεση για την υπόθεση.

-Κατόπιν τούτου ο κ. Λαζαρίδης έθεσε το θέμα της ασφάλισης των αγώνων πρωταρχικό μέλημα του συγκεκριμένου ΔΣ για το 2016. Πρότεινε να γίνει έρευνα αγοράς σχετικά με την ασφάλιση των εκδηλώσεων της ΠΕΠΑ σε αγωνιστικό επίπεδο συμμετοχών , όσο και σε επίπεδο ασφάλισης διοργανωτή εκδήλωσης.

-Συζήτηση σχετικά με το αγωνιστικό πρόγραμμα. Τα μέλη του ΔΣ κατέθεσαν τις προτάσεις τους σχετικά με το αγωνιστικό πρόγραμμα του 2016. Ο πρόεδρος κ. Καλαπόδης πρότεινε ένα πρόγραμμα 12 αγώνων θέλοντας να εντάξει σε αυτό νέες εκδηλώσεις από φορείς που έχουν προτείνει συνδιοργανώσεις. Ο γραμματέας κ. Λαζαρίδης πρότεινε πρώτα να καθοριστεί ένας σκελετός αγώνων (πόσοι αγώνες θα γίνουν ) και μετά να καθοριστεί ποιοι και τι θα είναι αυτοί οι αγώνες. Επισήμανε ότι από το υπάρχον ΔΣ δεν μπορεί να στηρίξει παραπάνω από 8 εκδηλώσεις  ενών παράλληλα τρέχει και το πρόγραμμα των Brevet(7 εκδηλώσεις). Ο κ. Καλαπόδης έχει ενδοιασμούς σχετικά με την μείωση των αγώνων και ότι μπορεί και ότι είναι πιθανό το ΔΣ να χαρακτηρισθεί ανεπαρκές και άτολμο. Ο κ Λαζαρίδης υπογράμμισε ότι σημασία έχει η ποιότητα των εκδηλώσεων και όχι η ποσότητα. Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ κ. Πούλιας και Περίδης  έθεσαν τις προτάσεις του σχετικά με το αγωνιστικό πρόγραμμα. Το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου και στο ερχόμενο ΔΣ καθώς αναμένονται και οι προτάσεις των κ. Ασημομύτη και Γάλλη.