Ανακοίνωση για γραφείο Π.Ε.Π.Α.

Λόγω πρόσφατης αλλαγής γραφείου Π.Ε.Π.Α., η διεύθυνση στην οποία μας βρίσκατε κάθε Δευτέρα, δεν ισχύει πλέον. Σύντομα περισσότερες πληροφορίες για το νέο γραφείο.

Για ανανεώσεις ή εγγραφές νέων μελών, παρακαλούμε πολύ να επιλέγετε την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών στην διεύθυνση αλληλογραφίας και κατάθεση μέσω τράπεζας.

 

Ευχαριστούμε για την κατανόηση