Διανομή μεταλλίων & καρτών 2015-2019

Διαθέσιμα:

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ και ΜΕΤΑΛΛΙΑ από τα brevets της Π.Ε.Π.Α.  2015-2019

 

 

 
 
Κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ  στο γράφειο Αγ. Τρύφωνος 38 και Τ.Μπουγά, Κηφισιά, μπορείτε να παραλαμβάνετε  κάρτες και μετάλλια από όλα τα brevets της ΠΕΠΑ, από το 2015 μέχρι και το brevet ΝΕΜΕΑΣ 2019.
 
Ώρες: Κάθε Δευτέρα -εκτός αργιών και εορτών- από τις 20:30 - 22:00 
 
 
* * * * * * * *