ΕΤΗΣΙΑ – ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2019

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

(Π.Ε.Π.Α.)

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ – ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Καλούνται τα μέλη της Ποδηλατικής Ένωσης Παλαιμάχων Αθλητών στις 4/22019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30, στο γραφείο της Π.Ε.Π.Α. στην Κηφισιά (οδός Αγ. Τρύφωνος 38 & Τ. Μπουγά), για τακτική Γενική Συνέλευση και Εκλογές.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης

2. Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου

3. Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2018

4. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής επί των οικονομικών καταστάσεων

5. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

6. Θέματα συζήτησης που υπέβαλαν μέλη της Π.Ε.Π.Α. στο φαξ ή το mail της ένωσης,  μέχρι 21/1/2019.

    Άλλα θέματα μελών, προς έγκριση της συζήτησής τους - βάσει του άρθρου 13 του καταστατικού.

7. Εκλογές.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω τακτική Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη που είναι ταμειακώς ενήμερα για το έτος 2018, έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και ένα ημερολογιακό έτος από την πρώτη εγγραφή τους σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 & 9 του καταστατικού.

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 4/2/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 21.00, στον ίδιο χώρο, οπότε βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε και αν παραστούν μέλη.

Ο Πρόεδρος                                          Ο Γενικός Γραμματέας

Καλαπόδης Γιώργος                                  Κατιρτζόγλου Αντώνης