ΕΤΗΣΙΑ – ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ( Π.Ε.Π.Α.) 

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ – ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Ποδηλατικής Ένωσης Παλαιμάχων Αθλητών την Τετάρτη 31/1/2018 και ώρα 20:00, στο γραφείο της Π.Ε.Π.Α. στην Κηφισιά - οδός Αγ.Τρύφωνος 38 & Τ.Μπουγά - για την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
  2. Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2017.
  4. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής επί των οικονομικών καταστάσεων.
  5. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
  6. Θέματα συζήτησης που υπέβαλαν μέλη της Π.Ε.Π.Α. στο φαξ ή το mail της ένωσης,  μέχρι 30/01/2018
  7. Άλλα θέματα μελών, προς έγκριση της συζήτησής τους - βάσει του άρθρου 13 του καταστατικού.
  8. Τροποποίηση καταστατικού λόγω αλλαγής έδρας. Λοιπές τροποποιήσεις.
  9. Αποτελέσματα έρευνας συστήματος χρονομέτρησης – Αξιολόγηση αποτελεσμάτων.
  10. Αύξηση συνδρομής.

Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω τακτική Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη που είναι ταμειακώς ενήμερα για το έτος 2017, έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και ένα ημερολογιακό έτος από την πρώτη εγγραφή τους σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 & 9 του καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 05/2/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00,   στον ίδιο χώρο, οπότε βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε και αν παραστούν μέλη.

      Ο Πρόεδρος                                          Ο Γενικός Γραμματέας

Καλαπόδης Γιώργος                                     Κατιρτζόγλου Αντώνης