Δευτέρα, 25/3/2019

Ανακοίνωση

Το γραφείο της Π.Ε.Π.Α., θα είναι κλειστό την Δευτέρα, 25/3/2019 λόγω της αργίας.


Το γραφείο θα είναι ανοικτό την Τρίτη, 26/3/2019.