Προσφορά για Καρδιολογικό Έλεγχο

Προσφορά προς τα μέλη  της  ΠΕΠΑ :

 

Απλή καρδιολογική εξέταση για την έκδοση πιστοποιητικού που περιλαμβάνει

1.       Κλινική εξέταση

2.       Ηλεκτροκαρδιογράφημα 

 

Κόστος 15 ευρώ

 

 

Εξέταση με τριπλεξ καρδιάς:

1.       Κλινική εξέταση

2.       Ηλεκτροκαρδιογράφημα

3.       Triplex καρδιάς 

   Κόστος 30 ευρώ

Πλήρης καρδιολογικός έλεγχος :

1.            Κλινική εξέταση

2.            Ηλεκτροκαρδιογράφημα

3.            Triplex καρδιάς

4.          test κοπώσεως σε εργομετρικό ποδήλατο.

      Κόστος : 50 ευρώ

 

Test κοπώσεως  σε εργομετρικό ποδήλατο

      Κόστος : 30 ευρώ


Kος Χλαπουτάκης Γεώργιος
Μητροπόλεως 23-Μαρούσι (Πλησίον Ηλ.Σταθμού)
Τηλ.: 2108021830 – 6937369786 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.