Σύνοψη πρακτικών την 29/09/2014

Σύνοψη πρακτικών την 29/09/2014

Πραγματοποιήθηκε το Τεχνικό Συνέδριο της Σπαρτακιάδας παρουσία του αλυτάρχη της εκδήλωσης κ. Μίλτου Κριμίζη και του μεγαλύτερου μέρους της αγωνώδικου επιτροπής.

Ανακοίνωση με την οποία επιτρέπει στους Super Randoneur να συμμετέχουν στην Σπαρτακιάδα.

Απασαφηνίστηκαν όλα τα θέματα διεξαγωγής του αγώνα Σπάρτη ξηροκάμπι και οι λεπτομέρειες αυτού.