Σύνοψη πρακτικών την 06/10/2014

Σύνοψη πρακτικών την 06/10/2014

Έγινε συζήτηση για τα πεπραγμένα της Σπαρτακιάδας , εντυπώσεις, παρατηρήσεις. Ο αλυτάρχης του αγώνα κ Κριμίζης πρότεινε το προσεχές διάστημα μετα την εκδήλωση να πραγματοποιηθεί συνάντηση ώστε να λεχθούν τα όποια προβλήματα και τυχόν παρατηρήσεις από τα μέλη της αγωνόδικου επιτροπής. Προβλήματα που παρατηρήθηκαν στον αγώνα του Ξηροκαμπίου και προτάσεις για να μην επαναληφθούν και τη νέα χρονιά.

Συστάθηκε η προκήρυξη για τις αναβάσεις του Υμηττού που θα γίνουν σε συνεργασία με τον Κρόνο Νικαίας και τον ΠΕΣΑ Ζωγράφου. Οι αγώνες θα συμπεριληφθούν σο πρόγραμμα της ΠΕΠΑ και θα μετρήσουν βαθμολογικά στο κύπελο.

Πρόταση από τον αντιπρόεδρο κ. Καραμπέρο σχετικά με τις εγραφές της νέας χρονιάς(προσφορές στα μέλη μας, παροχή USB stick με όσα είναι απαραίτητο να περιέχει). Θα συζητηθεί εκτενέστερα σε επόμενο ΔΣ.