Σύνοψη πρακτικών την 20/10/2014

Σύνοψη πρακτικών την 20/10/2014

Ενημέρωση μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον κ. Κάβουρα νομικό εκπρόσωπο της ΠΕΠΑ σχετικά με το νέο καταστατικό και τη πορεία της υπόθεσης Περίδη Μαρία. Ανακοίνωσε ότι υπάρχει δικάσιμος στις 28/11/2014 και έχεικληθεί ως μάρτυρας ο πρόεδρος κ. Παπουτσάς.

Έγινε εκτενής συζήτηση για τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες των μελών στις αναβάσεις Υμηττού. Επίσης τα γραφεία μας επισκέφθηκαν οι κύριοι Παπάζογλου και Γεωργίου προκειμένου να υπάρχει συζήτηση για τα θέματα των αγώνων.

Ο πρόεδρος κ. Παπουτσάς πρότεινε για την νέα χρονια την ανάληψη θέσης υπευθύνου για τα μπρεβε έναν εκ των πρωτεργατών του θεσμού τον κ. Μισαήλ Μισαηλίδη. Ορίστηκε ραντεβού για την ερχόμενη Δευτέρα. Ο κ Καλαπόδης θα επικοινωνήσει με τον κ. Πάτσιο Δημήτρη για το ίδιο θέμα.