Σύνοψη πρακτικών την 27/10/2014

Σύνοψη πρακτικών την 27/10/2014

Πραγματοποιήθηκε το ραντεβού με τον κ. Μισαηλίδη και έγινε εκτενής συζήτηση για την ανάληψη καθηκόντων εφόρου μπρεβε 2015. Ο ίδιος έκανε μία αναφορά στο παρελθόν για το πώς ξεκίνησαν τα μπρεβε στην Ελλάδα και τα όποια προβλήματα συνάντησε στην πορεία. Εξήρε την επιμονή του κ .Πλέγα στον θεσμό και εξέφρασε παράλληλα την απορία του για τον διαχωρισμό των μπρεβε από την ΠΕΠΑ με την δημιουργία του φορέα.

Επίσκεψη επίσης πραγματοποίησε και το μέλος της ΠΕΠΑ Θεοφάνης Μπάρλας θέλοντας να προτείνει μέσω ασυρμάτων την κάλυψη της επικοινωνίας της αγωνώδικου επιτροπής μέσω κεραιών ραδιοφωνίας στην εκάστοτε περιοχή τέλεσης του αγώνα. Το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου καθώς πρέπει να παρθεί απόφαση για αγορά ασύρματου υλικού.