Σύνοψη πρακτικών την 03/11/2014

Σύνοψη πρακτικών την 03/11/2014

Ορίσθηκε προσωρινή ομάδα εργασία για τα μπρεβε με τον κ. Μισαηλίδη να ηγείται αυτής. Συμπλήρωσε ότι θα χρειαστούν δύο ακόμα άτομα να υποστηρίξουν την προσπάθεια.

Συζήτηση για την εύρεση μέλους μας που θα αναλάβει έφορος υλικού.

Συζήτηση για το νέο αγωνιστικό πρόγραμμα. Υπάρχουν νέοι αγώνες που μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα και αναζητούνται ημερομηνίες. Σκέψεις για την διάρθρωση του προγράμματος που καλό είναι να αποτελείται από 4 αγώνες αντοχής, 2 σιρκουί και 4 χρονόμετρα…

Γενική συζήτηση σχετικά με το θέμα της ετήσιας κοπής πίτας (χώρος που θα γίνει, τυχόν νέος χωρος που μπορεί να βρεθεί).

Υποστηρικτές ΠΕΠΑ και πως μπορούν να προσφέρουν την νέα χρονιά, πως πρέπει να κινηθούμε για τηνκαλύτερη προβολή μας μέσω ΜBike , τι καλύτερο μπορεί να βγει από την συνεργασία με τον κ. Γατσούλη  και και τον κ. Κολιγνιάτη.