Σύνοψη πρακτικών την 10/11/2014

Σύνοψη πρακτικών την 10/11/2014

Ο πρόεδρος κ. Παπουτσάς δέχτηκε τηλεφώνημα από τον κ. Μισαηλίδη και του ανέφερε πως δεν μπορεί να αναλάβει υπεύθυνος για τα μπρεβε της ΠΕΠΑ λόγω σοβαρού προσωπικού προβλήματος που προέκυψε. Αναζήτηση νέου προσώπου για την θέση.

Ο κ. Καλαπόδης ανέφερε ότι είχε επικοινωνία με τον κ. Παπαγεωργίου ο οπόιος ανέφερ ότι στο επόμενο τεύχος θα δημοσιευτεί η συνέντευξη μελών του ΔΣ με θέμα την ΠΕΠΑ και την παρουσία της στα ποδηλατικά δρώμενα της χώρας.

Εκ νέου συζήτηση για το αγωνιστικό πρόγραμμα. Πρόταση του κ. Κόλλια Μαρίνου για διοργάνωση διημέρου στην Κόρινθο. Συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Σπαρτακιάδας και πως τελικά πρέπει να μετεξελιχθεί από την μορφή που έχει σήμερα.Ιδέες για δημιουργία ένος Grand Fondo προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, δεδομένα που πρέπει να διαχειριστεί η ΠΕΠΑ σε τυχόν αλλαγή της πιο πετυχημένης εκδήλωσης της.