Σύνοψη πρακτικών την 17/11/2014

Σύνοψη πρακτικών την 17/11/2014

Η συνεδρίαση είχε την αναφορά του Γ.Γραμματέα κ. Καλαπόδη σχετικά με επαφές που είχε μέλη της ποδηλατικής κοινότητας για την συνεργασία με την ΠΕΠΑ. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Διαμαντόπουλο του ΠΟ. Πατρών σχετικά με τα προβλήματα που προέκυψαν στο Γύρο Θυσίας  καθώς και υποσχέσεις από την μεριά του ότι το 2015 θα ξεπεραστούν και δεν θα υπάρξουν τα ίδια φαινόμενα. Αποφασίστηκε να συνταχθεί επιστολή με τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που έχει η ΠΕΠΑ απέναντι στα μέλη της για την συμμετοχή τος στο Γ Θυσίας 2015.

Αναφορά σχετικά με την επικοινωνία του κ. Καλαπόδη με τον κ. Πάλλη διευθύνων σύμβουλος της Amstel Raddler  για τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην ΠΕΠΑ και την συμμετοχή τους στο 24ωρο αγώνα που έγινε στο κωπηλατοδρόμιο.

Ο κ. Ξηρογιάννης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον κ. Καλαπόδη για τυχόν συνεργασία που μπορεί να υπάρξει και σε ποιον τομέα(δημιουργία εμφάνισης ΠΕΠΑ κ.α.)

Εκτενής και πολύ σοβαρή συζήτηση σχετικά με το αγωνιστικό πρόγραμμα και ιδιαίτερα για την Σπαρτακιάδα. Ακούστηκαν προτάσεις απ όλα τα μέλη σχετικά με την μορφή της Σπαρτακιάδας κα πως πρέπει να πραγματοποιείται το όλο αγωνιστικό πρόγραμμα.