Σύνοψη πρακτικών την 24/11/2014

Σύνοψη πρακτικών την 24/11/2014

Συζήτηση σχετικά με τις επαφές που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα για την υποστήριξη των αγώνων της ΠΕΠΑ από επαγγελματίες του χώρου και όχι μόνο.

Έγινε οικονομική ενημέρωση από τον ταμία κ. Τσίγκα για την πορεία των τελευταίων αγώνων και το αποθεματικό του ταμείου για την κάλυψη των πάγιων αναγκών.

Ο κ. Κουτελέλης Βασίλειος είχε επικοινωνία με τον κ. Λαζαρίδη και ανέφερε ότι η τροχαία της Β.Εύβοιας που έχει αναλάβει την δικογραφία με την ατυχή κατάληξη του συνποδηλάτη μας κ . Κωστέα ζήτησε συμπληρωματική κατάθεση από εκείνον που ήταν και ο αλυτάρχης του αγώνα. Επίσης ζήτησε την βοήθεια της γραμματεία για να του εξασφαλίσει τα απαραίτητα έγραφα σχετικά με το γεγονός.

Συζητήθηκε η πιθανή ημερομηνία της Γ.Συνέλευσης καθώς και η εύρεση χώρου για την κοπή πίτας. Προσφορά ζητήθηκε από το αθλητικό κέντρο Πάρνηθας.