Σύνοψη πρακτικών την 19/01/2015

Σύνοψη πρακτικών την 19/01/2015

Μετά την ψηφοφορία και την ανάδειξη των νέων μελών του ΔΣ το αποψινό συμβούλιο συνήλθε με σκοπό την ανάληψη των θέσεων. Ωστόσο η συζήτηση εξελίχθηκε με κύριο θέμα την μη έγκυρη συμμετοχή της Βάσιλικής Χαραλαμποπούλου στις εκλογές της περασμένης εβδομάδας.

Η συζήτηση εξελίχθηκε με σκοπό να βρεθεί μία λύση ώστε το νέο ΔΣ να προχωρήσει σε αρχιαιρεσίες , ωστόσο υπήρξαν αντίθετες απόψεις από τους κ.Καλαπόδη, Λαζαρίδη, Περίδη σχετικά με την νομιμότητα της εκλογής της κ. Χαραλαμποπούλου. Εκφράστηκαν απόψεις απ όλους. Ο κ. Παπουτσάς τοποθετήθηκε λέγοντας ότι υπάρχουν τρεις δρόμοι.α) εκλογές, β) ακύρωση του αποτελέσματος , παραδοχή του λάθους και επαναληπτικές εκλογές, γ)ελαστικότητα από τα μέλη του ΔΣ και αποδοχή των αποτελεσμάτων της διαδικασίας.

Ο κ. Λαζαρίδης πρότεινε να παραιτηθεί η κ.Χαραλαμποπούλου να της ανατεθεί ένας ρόλος εφόρου στον σύλλογο και την θέση της να πάρει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος της εκλογικής διαδικασίας και να προχωρήσουν στην εκλογή των θέσεων του ΔΣ.

Ο κ. Καραμπέρος πρότεινε να πάμε σε επαναληπτικές εκλογές. Κατόπιν όλων αυτών οι κ. Λαζαρίδης, Καλαπόδης, Περίδης , Χαραλαμποπούλου και Καραμπέρος είπαν να επαναληφθεί η εκλογική διαδικασία και οι κ.Τσίγκας και Παπουτσάς να υπάρξει ελαστικότητα στην διαδικασία.

Συντάχθηκε το κείμενο για τις επαναληπτικές εκλογές που θα ανακοινωθεί άμμεσα.

Κοπή πίτας. Χαμηλή η έως τώρα συμμετοχή για την κοπή πίτας, ενώ οι κ.Καραμπέρος και Περίδης ανακοίνωσαν τις προσφορές από ποδηλατικά καταστήματα που έχουν για την λαχειοφόρο αγορά.

Συζήτηση επί του αγωνιστικού προγράμματος και οριστικό κλείσιμο ημερομηνιών. Επικοινωνία του κ. Καραμπέρου με το κωπηλατοδρόμιο για το ΤΤ Τσιπίδη.