Σύνοψη πρακτικών την 30/03/2015

Σύνοψη πρακτικών την 30/03/2015

Καθορίστηκαν όλες οι άμμεσες ενέργειες πρέπει να γίνουν την τρέχουσα εβδομάδα για τον γύρο Αηδονιών Νεμέας.

Συγκεκριμένα ορίστηκε αγωνόδικος επιτροπή, ιατρός και κάλυψη εξόδων αυτού, ασθενοφόρο μέσω ΕΚΑΒ, την συνεργασία με το Δημαρχειακό Μέγαρο προκειμένου να εξυπηρετηθούν αθλητές και αγωνόδικος επιτροπή. Δεν θα υπάρχει συνεργασία με τα ΙΕΚ Ξυνή , ενώ θα πραγματοποιηθεί Λαϊκός αγώνας πριν την έναρξη του γύρου Αηδονιών.

Ευχαριστήριες επιστολές στάλθηκαν  σε Απόλλων Ρόδου και ΠΟ Πατρών για την συνεργασία στους αγώνες γύρου Ρόδου και Γύρου Θυσίας.

Συζήτηση για την εμφάνιση ΠΕΠΑ με τον κ. Κωνσταντόπουλο Δημήτρη.

Ραντεβού με το εργοφυσιολογικό κέντρο My Athlete προκειμένου να οριστεί η συνεργασία και οι λεπτομέρειες αυτής.