Σύνοψη πρακτικών την 27/04/2015

Σύνοψη πρακτικών την 27/04/2015

Συζήτηση σχετικά με το διήμερο της Β.Εύβοιας. Γενικά οι εντυπώσεις που αποκομίσθηκαν ήταν πολύ θετικές και από την πλευρά της δημοτικής αρχής υπάρχει θέληση για βελτίωση σε όλους τους τομείς(παροχές προς αγωνιζώμενους, ασφάλεια διαδρομής κλπ).

Συνάντηση του κ Καλαπόδη με τον κ.Ράπτη από το Bike me με θέμα την κατασκευή υλικού που θα χρησιμοποιείται στους αγώνες( βάθρα απονομών, πάνελ απονομών). Πρόταση από τον κ.Τσίγκα σχετικά με τα πάνελ απονομών να είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταφέρονται εύκολα. Συγκεκριμένα πρότεινε πανό roll up με φόντο της επιλογής μας.

Αποφασίστηκε επίσης να γίνει αγορά χρονομέτρου με λειτουργία εκτύπωσης ώστε να βοηθηθεί η γραμματεία στις αφίξεις των αγώνων χρονομέτρου και αντοχής και να αποφευχθεί η μετακίνηση υλικού της ΕΟΠ.

Τελική συζήτηση για την εμφάνιση ΠΕΠΑ με κ. Κωνσταντόπουλο Δημήτρη.

Αποφασίστηκε να αποσυρθεί η Σύρος από το καλεντάρι της ΠΕΠΑ  λόγω της μη έγκαιρης απάντησης της δημοτικής αρχής προς την ένωση για την υποστήριξη του αγώνα.

Ενημέρωση από τον ταμία κ. Πούλια σχετικά με τν πορεία του ανοίγματος του λογαριασμού ΠΕΠΑ. Αναφέρθηκε  στην επιλογή του λογαριασμού όψεως και του ετήσιο κόστους συντήρησης του καθώς και στα πλεονεκτήματα που έχει.