Σύνοψη πρακτικών την 04/05/2015

Σύνοψη πρακτικών την 04/05/2015

Ορίστηκαν τα κοντρόλ για το Γύρο Στερεάς Ελλάδας 600 χλμ. Οι κ. Καλαπόδης ,Λαζαρίδης και Καλιφατίδου Ρούλα θα επανδρώσουν τα σημεία ελέγχου.

Αναφορά από τον κ. Καλαπόδη σχετικά με συζήτηση που είχε στα γραφεία της ΕΟΠ για το ΠΠ Μάστερ. Έγινε προσπάθεια από μέρους της ΕΟΠ σε συνεργασία με την ΠΕΠΑ αλλά με γνώμονα πάντα το συμφέρουν του συλλόγου και την μη πρόκληση οικονομική ζημιάς για να βρεθεί λύση ώστε να γίνει το ΠΠ Μάστερ. Υπήρξε πρόταση από μέρους της ΕΟΠ για τέλεση ΠΠ Μάστερ σε αγωνιστική εκδήλωση της ΠΕΠΑ πχ Αττικα 3 Races, Γύρος Λ. Πλαστήρα κλπ. Το ΔΣ απέρριψε την σκέψη λέγοντας ότι η φύσης του αγώνα είναι διαφορετική από τα δεδομένα ενός ΠΠ Μάστερ.

Σχετικά με τον γύρο Λ. Πλαστήρα υπάρχουν υπάρχει πρόθεση από την ΠΕΠΑ να ναυλώσει λεωφορείο. Θα γίνει και σχετική ανάρτηση στο site και αν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων θα ακυρωθεί.

Η αγορά του χρονομέτρου θα γίνει μέσω internet και πιστωτικής κάσρτας που θα διαθέσει μέλος του ΔΣ για την εξυπηρέτηση του συλλόγου. Το ποσο που θα εκταμιευτεί θα έιναι της τάξης των 400 Ευρώ προκειμένου να ολοκληρωθεί η αγορά. Επίσης θα υπάρξει αντικατάσταση των κατεστραμμένων σημείων της τέντας που χρησιμοποιεί  ο σύλλογος.

Ματαιώθηκε η δημιουργία εμφάνισης ΠΕΠΑ λόγω υπαναχώρησης του κ. Κωνσταντόπουλου για την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Υπάρχει σκέψη για την συνεργασία με τον κ. Κοβάνη ωστόσο αυτή θα περιοριστεί για την δημιουργία εμφάνισης της Σπαρτακιάδας.

Νύξη από το αντιπρόεδρο κ. Γαλλή σχετικά με την επιστροφή του φορητού υπολογιστή που οφείλει ο πρώην πρόεδρος κ.Παπουτσάς. Θα συνταχθεί επιστολή που θα σταλεί άμμεσα.