Σύνοψη πρακτικών την 12/05/2015

Σύνοψη πρακτικών την 25/05/2015

Συζητήθηκαν τα τελευταία δεδομένα του ΠΠ Μάστερ. Αναφέρθηκε ότι ο δήμος Λουτρακίου δεν συμφωνεί με τις ημερομηνίες που έχουν δοθεί από την ΕΟΠ και ότι θα ήταν καλύτερο να μεταφερθεί για τις 6-7 Ιουνίου. Από την πλευρά της ΕΟΠ έγινε πρόταση για συνδιοργάνωση με τον Ποδηλατόδρομο Πύργου. Το ΔΣ εμμένει στην αρχική του απόφαση να ην συμμετέχει σε συνδιοργάνωση για το ΠΠ Μάστερ.

Αποφασίστηκαν να γίνουν μικρές αλλαγές στο αγωνιστικό πρόγραμμα ύστερα από την ομόφωνη απόφαση του συμβουλίου να ακυρωθεί η εκδήλωση της Σύρου.

Ενημέρωση του βοηθού ταμία κ . Τσίγκα επί των ταμειακών

Αναμένονται να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα των συζητήσεων με τον κ. Γατσούλη και με τον κ. Πάλλη από την Amstel Raddler σχετικά με την πρόθεση που έχουν εκφράσει να υποστηρίξουν το Attika 3 Races.

Συζητήθηκε η προσφορά του κ. Κοβάνη για ενδεχόμενη συνεργασία σε δημιουργία εμφάνισης ΠΕΠΑ. Υπήρξε ομόφωνη απόφαση του συμβουλίου να δημιουργηθεί φανέλα για την Σπαρτακιάδα.