Σύνοψη πρακτικών την 15/06/2015

Σύνοψη πρακτικών την 15/06/2015

-Τεχνικό συνέδριο διοργανωτή.

Η συνεδρίαση του ΔΣ έγινε με την παρουσία της αγωνόδικου επιτροπής στα γραφεία της ΠΕΠΑ (Διοργανωτή,αλυτάρχη, κριτών μοτό κλπ). Δόθηκαν οδηγίες προς όλους τόσο για το αγωνιστικό μέρος της εκδήλωσης όσο και για τα εξωαγωνιστικά θέματα διοργανωτικού χαρακτήρα.

Αποφασίστηκε κατόπιν απαίτησης του Αλυτάρχη του αγώνα κ. Κωνσταντόπουλου Δημήτρη να ετοιμαστεί ένα κείμενο με τις σημαντικότερες λεπτομέρειες που θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι συμμετέχουν (αγωνιζόμενοι και μη).