Σύνοψη πρακτικών την 29/06/2015

Σύνοψη πρακτικώ την 29/06/2015

-Συζητήθηκε η πολιτικοικονομική κατάσταση που έχει προκύψει και πως μπορεί να επηρεάσει τις εκδηλώσεις του συλλόγου το επόμενο χρονικό διάστημα. Αποφασίστηκε να επισπευθεί το κλείσιμο των οικονομικών εκκρεμοτήτων  ώστε με την παράλληλη δημιουργία του ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στην επωνυμία του συλλόγου, να εξασφαλισθεί οι οικονομική ρευστότητα για τη κάλυψη των παγίων όσο και των εκδηλώσεων.

-Σχετικά με τον αγώνα των 24ωρών αποφασίστηκε η μη διεξαγωγή του λόγω των οικονομικών συγκυριών. Το ποσό που είχε κατατεθεί από τους συμμετέχοντες που είχαν ήδη προκαταβάλει την συμμετοχή τους θα επιστραφεί με κατάθεση στο λογαριασμό που είχαν δηλώσει.

-Αγωνιστικό διήμερο Κορίνθου. Έγινε μία ανάλυση της διαδρομής τόσο του χρονομέτρου όσο και του αγώνα αντοχής από τον πρόεδρο κ. Καλαπόδη ύστερα από την επιτόπια διερεύνηση των δεδομένων τόσο της περιοχής όσο και του αγώνα.

-Συζήτηση σχετικά με το Brevet Δασοχώρι 200χλμ. Αποφασίστηκε να υπάρξουν λιγότερα σημεία κοντρόλ ώστε να μειωθούν τα έξοδα της εκδήλωσης. Αποφασίστηκαν τα σημεία διανομής καρτών αλλά και σύνταξη κειμένου οδηγιών για τα δεδομένα της διαδρομής.