Σύνοψη πρακτικών την 14/09/2015

Σύνοψη πρακτικών την 14/09/2015

Brevet Attiki 2015. Ορίστηκαν τα σημεία ελέγχου καθώς και η επάνδρωση τους. Οι εθελοντές έχουν ήδη ενημερωθεί το που θα βρίσκονται. Ορίστηκε επίσης και η οικονομική αποζημίωση εξόδων μεταφοράς τους καθώς σίτισης τους. Το ποσό ανέρχεται στα 20 Ευρώ/ομάδα  ανά περίπτωση ανάλογα την χιλιομετρική απόσταση που πρέπει να καλύψουν.

-Ο κ. Βασίλης Κρομμύδας θα είναι ομιλητής για λογαριασμό της ΠΕΠΑ στο Bike festival το Σάββατο στις 14:00.

-Τρεις τελικά θα είναι οι τηλεφωνικοί αριθμοί που θα καλύψουν τις ανάγκες της ένωσης. Επίσης η εταιρεία τηλεφωνίας Vodafone που θα συνεργαστεί με την ΠΕΠΑ επιδοτεί την αγορά των αριθμών με ποσό 420 Ευρώ που θα χρησιμοποιηθεί για τη αγορά I-pad Tablet.

-Βάθρα απονομών. Το θέμα της κατασκευής βάθρων απονομών για λογαριασμό της ΠΕΠΑ ανέλαβε το ποδηλατικό κατάστημα Bike-me. Τα βάθρα θα είναι έτοιμα να χρησιμοποιηθούν την νέα χρονιά.

-Ενημέρωση από τον κ. Τσίγκα σχετικά με την πληρωμή οφειλών  προς τροχαία Κερατέας καθώς και την λήξη και πληρωμή του τηλεφωνικού αριθμού του κ. Παπουτσά που χρησιμοποιούνταν για λογαριασμό της ΠΕΠΑ.