Σύνοψη πρακτικών την 28/09/2015

Σύνοψη πρακτικών την 28/09/2015

-Σπαρτακιάδα. Στο Δς της εβδομάδας έλαβε χώρα το Τεχνικό συνέδριο για τηνς αγωνόδικο επιτροπή και του διοργανωτή. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα κάλυψης του αγωνιστικού μέρους από τους κριτές και τον αλυτάρχη καθώς και διάφορα διαδικαστικά θέματα όπως την εκκίνηση και στον τερματισμό.

Αλλαγή του τερματισμού του αγώνα του Ξηροκαμπίου.Συγκεκριμένα ο τερματισμός θα γίνει 150 μέτρα πριν την πλατεία καθώς συντελούνται έργα ανάπλασης της από την δημοτική αρχή. Αποφασίστηκε να γίνει επι τόπου έρευνα μετά τον τερματισμό των πρώτων γκρουπ από τον κ. Κουτελλέλη και τον κ. Λαζαρίδη σε συνεργασία πάντα με τον κ. Καρούνο.