Σύνοψη πρακτικών την 14/12/2015

Σύνοψη πρακτικών την 14/12/2015

 

Την έδρα του συλλόγου επισκέφτηκε ο λογιστής κ. Σίμος Αλμπέρτος και ενημέρωσε το ΔΣ για φορολογικά θέματα καθώς και είχε συνεργασία με τον ταμία κ. Πούλια.

Ο κ. Γαλλής αναφέρθηκε ξανά στο θέμα του κ. Παπουτσά και πως πρέπει να υπάρξει σύντομα απόφαση από το ΔΣ για το αν θα τιμωρηθεί και με ποιο τρόπο. Εισακούστηκαν προτάσεις απ όλα τα μέλη. Η κύρια πρόταση που είχε αναφέρει ο κ. Γαλλής , το να υπ΄ραξει αποκλεισμός από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα του κ. Παπουτσά μέχρι να επιστραφεί το ποσό τείνει να είναι η επικρατέστερη καθώς όλοι συμφωνούν. Η απόφαση θα επικυρωθεί σε επόμενο ΔΣ καθώς χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη όλων.

Συζητήθηκε πρόταση από την εταιρεία ρουχισμού Bioracer για την δημιουργία εμφάνισης ΠΕΠΑ 2016.

Σχετικά με το αγωνιστικό πρόγραμμα αποσαφηνίστηκαν οι διοργανώσεις που θα έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον και ποιοι θα μπορούν να δίνουν πρόκριση για την Σπαρτακιάδα εξυπηρετώντας γεωγραφικά φίλους που θέλουν να συμμετέχουν από Κρήτη ή την Μακεδονία.

Ο κ. Λαζαρίδης έκανε πρόταση λέγοντας ότι πρέπει να κλείνουν οι εγγραφές των μελών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του ταμείου.