Σύνοψη πρακτικών την 28/12/2015

Σύνοψη πρακτικών την 28/12/2015

Συζήτηση σχετικά με το μπρεβε Νεμέας. Αναλύθηκαν τα δεδομένα τα οποία θα κληθεί να διαχειριστεί το ΔΣ.

Συζήτηση για το αγωνιστικό πρόγραμμα. Προτάσεις ακούστηκαν από τον Κ. Γαλλή για την καθιέρωση ενός νέου αγωνιστικού προγράμματος  χωρίς συναισθηματισμούς και αγκυλώσεις του παρελθόντος. Πρότεινε επίσης την κατάργηση του αγώνα του Ξηροκαμπίου καθώς είναι ένα μικρός και επικίνδυνος αγώνας. Ο κ. Καλαπόδης ανέφερε ότι το πρόγραμμα πρέπει να έχει ποικιλία αλλά και ποσοτικά να βασίζεται σε ένα κορμό 8-10 εκδηλώσεων το χρόνο. Ο κ. Καλαπόδη ςπ΄ροτεινε ο αγώνας να πραγματοποιηθεί χωρίς να υπάρχει βαθμολόγηση. Κατόπιν συζήτησης και ψηφοφορίας αποφασίστηκε το η κατάργηση του Ξηροκαμπίου με ψήφους 3 υπέρ και 2 κατά της κατάργησης. 

Πρόταση από τον κ. Λαζαρίδη να υπάρχουν διαφορετικού τύπου μετάλλια ανάλογα με τον χρόνο τερματισμού για την Σπαρτακιάδα του 16.

Το ΤΤ Λουτρακίου αποφασίστηκε να είναι ευθεία και όχι ανηφορικό.

Καταρτήθηκε το προσχέδιο του αγωνιστικού προγράμματος 2016 και θα πρέπει να ενημερωθούν οι κατά τόπους διοργανωτές με σχετικές επιστολές.