Σύνοψη πρακτικών την 04/01/2016

Σύνοψη πρακτικών την 4/01/2016

Στην έναρξη του συμβουλίου συζητήθηκαν θέμα που αφορούσαν το μπρεβε Νεμέας.(εκτύπωση καρτών, κοντρόλ,ηλεκτρονική δήλωση συμεμτοχών κ.α)

Ακολούθησε συζήτηση για την κοπή πίτας του συλλόγου και αναφέρθηκαν οι απαιτούμενες εργασίες που πρέπει να γίνουν για την ετήσια γιορτή και βράβευση των αθλητών του συλλόγου.

Ο βοηθός ταμία κ. Τσίγκας και κατέθεσε στον ταμία κ. Πούλια το ποσό των 1000Ευρώ που υπήρχε στον λογαριασμό της τράπεζας. Ανέφερε επίσης ότι δεν θα μπορεί να παρακολουθεί συχνά τα ΔΣ λόγω μετακόμισης σε περιοχή εκτός λεκανοπεδίου Αττικής αλλά παρ όλα αυτά είναι στην διάθεση του συλλόγου για ότι χρειαστεί.

Απόφαση σχετικά με την ημερομηνία της ΓΣ. 1/2 και 8/2 οι ημέρες για την αρχική συνάντηση και την επαναληπτική.

Απόφαση πάρθηκε από το Δς να κατατεθεί το ποσό των 200Ευρώ προς τον Κορινθιακό σύλλογο για την κάλυψη μέρος των εξόδων που δαπανήθηκαν για τον διήμερο στο Λουτράκι.