Σύνοψη πρακτικών την 11/01/2016

Σύνοψη πρακτικών την 11/1/2016

Συζήτηση σχετικά με το επερχόμενο μπρεβετ της Νεμέας. Αποφασίστηκε να φτιαχτούν φούτερ για την ομάδα των ανθρώπων που θα απαρτίσουν τα κοντρόλ του μπρεβε. Κρυφά κοντρόλ- τελευταία ημερομηνία συμμετοχών κλπ.

Συζήτηση σχετικά με την κοή πίτας του συλλόγου

Θέματα Γενικής συνέλευσης. Δύο κύρια θέματα θα είναι προς συζήτηση από το ΔΣ για την ΓΣ. Μελλοντική εξέλιξη σπαρτακιάδας και ποινές μελών.

Ο κ. Καλαπόδης θα συζητήσει το συντομότερο δυνατό για την νέα συνεργασία με το περιοδικό ΜΒike.

Επικοινωνία με τον κ.Μιαούλη για την άμμεση επιστροφή του μεταλλίου της Σπαρτακιάδας.