Σύνοψη πρακτικών την 25/01/2016

Σύνοψη πρακτικών την 25/1/2016

Συζήτηση σχετικά με το ΤΤ Τσιπίδης. Ο κ. Μπούφης πρότεινε την διαδρομή του Ωρωπού για τέλεση του αγώνα σε συνεργασία με τον δήμο Ωρωπού. Συζητήθηκαν θέματα που μπορεί να προκύψουν σχετικά με την φύλαξη της διαδρομής και την ασφάλεια των αγωνιζωμένων. Αποφασίστηκε να συνεχιστεί η προσπάθεια και σε περίπτωση κωλύματος θα υπάρξει εναλλακτική διαδρομή.

Τελευταία συζήτηση για το μπρεβε Νεμέας.Η ομάδα των μπρεβε ηλθε στο γραφείο του συλλόγου και συζητήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες σχετικά με τα κοντρόλ, προσφορές σε σνακ και τροφή για του συμμετέχοντες κ.α.

Ο κ. Καλαπόδης ανέφερε την συζήτηση που είχε με τον κ. Καλκάνη Σταύρο για την απουσία του αγώνα του Ξηροκαμπίου από το αγωνιστικό πρόγραμμα. Ο κ Καλκάνης εξέφρασε την άποψη ότι διαβλέπει μία μεγαλύτερη αγωνιστική τάση από τα μέλη του ΔΣ όπως και στο παρελθόν έχει συμβεί πολλάκις παρ όλο που δεν τον απασχολεί τόσο η διαμόρφωση του αγωνιστικού προγράμματος.

Συζητήθηκε η απαντητική επιστολή προς τον κ. Λεβεντάκη.