Παραιτήσεις μελών Δ.Σ. & προκήρυξη εκλογών

"Στο τελευταίο Δ.Σ. της χρονιάς (2016) που συνήλθε με απαρτία των μελών του στις 19/12/2016, συζητήθηκαν οι παραιτήσεις των μελών του κ. Δ. Λαζαρίδη και Δ. Γαλλή και αποφασίστηκε η προκήρυξη εκλογών. Λεπτομέρειες για την ημερομηνία και τις διαδικασίες των εκλογών, θα αναρτηθούν άμεσα με σχετική ανακοίνωση."