ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΣΥΣΤΑΣΗ Δ.Σ. 2019

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι την 4/2/2019 η Π.Ε.Π.Α πραγματοποίησε Τακτική Γενική Συνέλευση και προχώρησε στην εκλογή νέου Δ.Σ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2019 - ΕΚΛΟΓΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης

2. Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου

3. Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2018

4. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής επί των οικονομικών καταστάσεων

5. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

6. Θέματα συζήτησης που υπέβαλαν μέλη της Π.Ε.Π.Α. στο φαξ ή το mail της ένωσης, μέχρι την 21/1/2019 

    Άλλα θέματα μελών, προς έγκριση της συζήτησής τους - βάσει του άρθρου 13 του καταστατικού.

7. Εκλογές.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Σε σύνολο 30 παρευρισκομένων ταμειακώς εντάξει μελών, ψήφισαν 29 και έλαβαν:

ΕΓΚΥΡΑ: 29

ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ: 0

Την Δευτέρα 11/2/2019 το νέο Δ.Σ. θα συσταθεί σε σώμα για την ανάδειξη των αρμοδιοτήτων/

Ευχαριστούμε όλα τα μέλη που έδωσαν το παρόν στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των διοικητικών οργάνων της Π.Ε.Π.Α.

 

Στο συμβούλιο της 11/2/2019 το νέο Δ.Σ. συστάθηκε σε σώμα και κατέληξε με  ομόφωνη απόφαση,  να απαρτίζεται ως εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΒΟΗΘ.ΤΑΜΙΑΣ: ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΠΕΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ:  ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ Γ.Γ.: ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΤΖΕΡΜΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΤΖΕΡΜΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΕΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ