ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι την 06/02/2017 η Π.Ε.Π.Α πραγματοποίησε Τακτική Γενική Συνέλευση και προχώρησε στην εκλογή νέου Δ.Σ.

Στο συμβούλιο της  13/02/2017 το νέο Δ.Σ. συστάθηκε σε σώμα και κατέληξε με  ομόφωνη απόφαση,  να απαρτίζεται ως εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΒΟΗΘ.ΤΑΜΙΑ: ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ:  ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΚΩΣΤΗΣ

ΒΟΗΘΟΣ Γ.Γ.: ΠΕΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΛΟΣ: ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΛΗ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΠΕΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ