32η ΣΠΑΡΤΑΚΙΑΔΑ 2020


Το Δ.Σ. της Π.Ε.Π.Α. κατά την συνεδρίαση της 21/9/2020, λαμβάνοντας υπ'όψιν τα πρόσφατα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωναϊού και με σκοπό την προφύλαξη της υγείας τόσο των μελών, συνεργατών και συγγενών τους προσώπων, όσο και την τοπική κοινωνία με την οποία συναναστρέφονται,

 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ομόφωνα την ΑΚΥΡΩΣΗ της 32ης ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗΣ ΣΠΑΡΤΑΚΙΑΔΑΣ 2020