ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2021

Καλούνται τα μέλη της Ποδηλατικής Ένωσης Παλαιμάχων Αθλητών στις 17/5/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, στο γραφείο της Π.Ε.Π.Α. στην Κηφισιά (Αγίου Τρύφωνος 38 & Τ. Μπούγα, 14562 ΚΗΦΙΣΙΑ), για τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης
2. Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου
3. Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2019-2020
4. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής επί των οικονομικών καταστάσεων
5. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021
6. Θέματα συζήτησης που υπέβαλαν μέλη της Π.Ε.Π.Α. στο mail (pepa@info.gr) της ένωσης, μέχρι 14/05/2021. Άλλα θέματα μελών, προς έγκριση της συζήτησής τους - βάσει του άρθρου 13 του καταστατικού.

Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω τακτική Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη που είναι ταμειακώς ενήμερα για το 2020

Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία έχουν τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα τουλάχιστον δύο ημερολογιακά έτη  από την ημερομηνία της πρώτης γενικής συνέλευσης (17/5/2021)

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 24/5/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, στον ίδιο χώρο, οπότε βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε και αν παραστούν μέλη