ΣΥΣΤΑΣΗ για μη ασφαλή οδήγηση

Κατόπιν ενστάσεων συναθλητών του, σχετικά με τον τρόπο οδήγησης του αθλητή κ. Κ. Αντωνίου, ο αθλητής του Ο.Φ.Ν.Ι. κλήθηκε τη Δευτέρα 9/10/2023 από το Δ.Σ., όπου του έγινε σύσταση / επίπληξη για επικίνδυνη για τους συναθλητές του οδήγηση μέσα στο πελοτόν, κατά την εξέλιξη του αγώνα.