Προσφορά για Καρδιολογικό Έλεγχο 2021

Προσφορά προς τα μέλη  της  ΠΕΠΑ :

1/ Απλή καρδιολογική εξέταση για την έκδοση πιστοποιητικού:

* Κλινική εξέταση
* Ηλεκτροκαρδιογράφημα
                            Κόστος 20 ευρώ

2/ Εξέταση με TRIPLEX καρδιάς: 40 ευρώ

* Κλινική εξέταση
* Ηλεκτροκαρδιογράφημα
* Triplex καρδιάς 

3/ Πλήρης καρδιολογικός έλεγχος : 60 ευρώ

* Κλινική εξέταση
* Ηλεκτροκαρδιογράφημα
* Triplex καρδιάς
* Test κοπώσεως σε εργομετρικό ποδήλατο

4/ FULL: 70 ευρώ

* Triplex καρδιάς
* Ηλεκτροκαρδιογράφημα

* Test κοπώσεως
* Triplex καρωτίδων

Χλαπουτάκης Γεώργιος
Μητροπόλεως 23-Μαρούσι (πλησίον Ηλ.Σταθμού)
Τηλ.: 2108021830 – 6937369786 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.