Προσφορά για Καρδιολογικό Έλεγχο 2022

Προσφορά προς τα μέλη  της  ΠΕΠΑ :

1/ Απλή καρδιολογική εξέταση για την έκδοση πιστοποίηση Κάρτας Υγείας:

* Κλινική εξέταση
* Ηλεκτροκαρδιογράφημα
                            Κόστος 20 ευρώ

2/ Εξέταση με TRIPLEX καρδιάς: 50 ευρώ

* Κλινική εξέταση
* Ηλεκτροκαρδιογράφημα
* Triplex καρδιάς 

3/ Πλήρης καρδιολογικός έλεγχος : 80 ευρώ

* Κλινική εξέταση
* Ηλεκτροκαρδιογράφημα
* Triplex καρδιάς
* Test κοπώσεως σε εργομετρικό ποδήλατο

4/ FULL: 100 ευρώ

* Triplex καρδιάς
* Ηλεκτροκαρδιογράφημα

* Test κοπώσεως
* Triplex καρωτίδων

Χλαπουτάκης Γεώργιος
Μητροπόλεως 23-Μαρούσι (πλησίον Ηλ.Σταθμού)
Τηλ.: 2108021830 – 6937369786 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.