Σύσταση Δ.Σ

Μετά από σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΠΑ, που πραγματοποιήθηκε στις 6/2/2012 προέκυψε το παρακάτω σχήμα:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   : Καλαπόδης Γεώργιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                           : Μαλούτας Γεράσιμος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ              : Κατιρτζόγλου Αντώνιος

ΤΑΜΙΑΣ                                            : Ακριτίδης Κωνσταντινος

ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ                             : Μαλούτας Γεράσιμος

ΒΟΗΘΟΣ Γ.Γ                                    : Περίδης Σωτήριος

ΜΕΛΟΣ                                             : Ασημομύτης Δημήτριος

ΜΕΛΟΣ                                             : Μαυρογιάννης Μάριος

Στα ειδικά καθήκοντα της τεχνικής επιτροπής θα δραστηριοποιούνται οι:

Τεχνική Επιτροπή                           : Ασημομύτης Δημήτριος

Μέλη Τεχνικής Επιτροπής: Περίδης Σωτήριοσ, Μαυρογιάννης Μάριος