Σύνοψη πρακτικών την 25/11/2013

-Στης έδρα της ΠΕΠΑ ήρθαν οι Κύριοι Παπαγεωργίου Σπύρος και Σπύρου Δημήτριος εκδότες του περιοδικού M-Bike και συζήτησαν  θέματα συνεργασίας. Σε πρώτο στάδιο αποφασίστηκε η συνεργασία  σε θέματα προβολής των εκδηλώσεων της ΠΕΠΑ μέσω του Μ-ΒIke. Σε επόμενες επαφές που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ και των δύο πλευρών θα οριστικοποιηθούν τα δεδομένα της συνεργασίας.

-Ο κύριος Κριμίζης ύστερα από πρόσκληση που έλαβε, μας επισκέφτηκε και συζητήσαμε θέματα που αφορούν το αγωνιστικό πρόγραμμα της ΠΕΠΑ(ημερομηνίες για αποφυγή εμπλοκή με αγώνες της ΕΟΠ). Συζητήθηκε εκτενώς επίσης η τέλεση του Πανελληνίου πρωταθλήματος Μάστερ ορίζοντας δύο πιθάνες ημερομηνίες αρχές του καλοκαιριού του 2014.

-Τρίτο στην σειρά ραντεβού στην έδρα της ένωσης ήταν εκείνο με τον κύριο Κλοκακίζογλου Γιάννη. Συζητήθηκε πιθανή συνεργασία με το Τοp- Cycles σε θέματα που αφορούν την αμφότερη προβολή και κάλυψη αναγκών και των δύο πλευρών.

-Φανέλες πρωτοπόρων. Αποφασίστηκε αριθμός των φανελών που θα υπάρχουν κατά την αγωνιστική περίοδο ανά κατηγορία, ανά  είδος(μακρυμανικη-κοντομάνικη).