Σύνοψη πρακτικών την 02/12/2013

-Τις επόμενες ημέρες και ειδικότερα τις ημέρες των εορτών θα πραγματοποιηθούν αναρτήσεις τόσο στο site μας όσο και στην σελίδα μας στο facebook, καταστημάτων και επιχειρήσεων ποδηλατικού εξοπλισμού που ακόμα και  στο παρελθόν έχουν στηρίξει την προσπάθειας της ΠΕΠΑ.

-Αποφασίστηκε και συντάχθηκε έντυπο που θα αναρτηθεί στο site και θα περιγράφει τις ανάγκες υποστήριξης των εκδηλώσεων μας για το 2014. Το έντυπο θα σταλεί σε τυχόν ενδιαφερόμενους υποστηρικτές και ηλεκτρονικά μέσω της πύλης επικοινωνίας μας.

-Έγινε μία πρώτη συζήτηση για την δημιουργία επίσημης φανέλας της ΠΕΠΑ.

-Έγιναν μικρές αλλάγες στο προσχέδιο αγωνιστικού προγράμματος. Την επόμενη κλείνοντας και τις τελευταίες λεπτομέρειες θα παρουσιαστεί το επίσημο στο site.

-Μετά από απόφαση και ψηφοφορία αποφασίστηκε στους αγώνες η συμμετοχή των μη μελών να είναι διπλάσια από εκείνων των  μελών της ΠΕΠΑ.

-Έχει ξεκινήσει προσπάθεια από τα μέλη του ΔΣ να βρεθεί χώρος για την κοπή της πίτας της ένωσης μας.