Σύνοψη πρακτικών την 16/12/2013

-Έγινε ανάλυση  των μέχρι τώρα προτάσεων για την εξεύρεση  χώρου για την κοπή πίτας 2014.
-Ο ποδηλατικός Όμιλος Πάρου κατέθεσε πρόταση, για συνδιοργάνωση του Ποδηλατικού Γύρου Πάρου 2014.
-Συζήτηση της προφορικής προσφοράς από την εταιρία χρονομέτρησης IronTeam.
-Προετοιμασία εντύπων για την έναρξη/ανανέωση εγγραφών Μελών ΠΕΠΑ από τις 13/01/2014.
-Συζήτηση θεμάτων που αφορούν την οργάνωση του 1ου Brevet της νέας χρονιάς από την ΠΕΠΑ(Νεμέα). Πιθανές ημερομηνίες διανομής καρτών κ.α.
-Συζήτηση πρότασης συνεργασίας από  το Εργομετρικό Κέντρο My athlete.