Σύνοψη πρακτικών την 20/01/2014

Brevet Νεμέας:

Καθορισμός των εθελοντών των Control του  Brevet Νεμέας.

Χορηγίες 2014:

Έγινε έλεγχος των προσφορών και αποφασίστηκαν τα παρακάτω βάσει των προσφορών τους:

Κος Μαντόπουλος/Bike Elevated: Θα αναλάβει την εκδήλωση του 24 ΩΡΕΣ

Κος Κεφαλάς: Θα αναλάβει τις φανέλες των πρωτοπόρων

Kassimatis: Θα συμμετέχει και φέτος σε τροφοδοσία για την Σπαρτακιάδα, ενώ θα διαθέσει το φορτηγάκι του για την μεταφορά διαφόρων αντικειμένων.

Με τους υπόλοιπους υποψήφιους θα γίνουν ραντεβού για να ολοκληρωθούν οι επαφές.

Διάφορα:

Μέχρι τις 10/2 πρέπει να δώσουμε στοιχεία για την αφίσα του ΤΤ-Τσιπίδης, με το MBike.

Θα γίνει επικοινωνία με τον ΠΟΠατρών για το Γύρου Θυσίας και αν θα συμμετέχει και η ΠΕΠΑ φέτος και αν θέλουν να γίνει κάποια διαφήμιση της εκδήλωσης τους μέσω του περιοδικού.