Σύνοψη πρακτικών την 03/02/2014

  1. Τροποποίηση Καταστατικού

Αμέσως μετά την λήξη της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε να ανέβει προς διαβούλευση σε ηλεκτρονική μορφή στο site της ΠΕΠΑ το νέο καταστατικό, μέχρι της 09/02/2014. Μετά τις προτάσεις/παρατηρήσεις των μελών, το Δ.Σ θα τις μελετήσει και θα τις προωθήσει στον Νομικό Σύμβουλο της ΠΕΠΑ για εξέταστουν.               

       Υπάρχει η σκέψη να αγοραστεί συσκευή και λογισμικό πρόγραμμα χρονομέτρου, της ίδιας εταιρίας με το χρονόμετρο που ήδη έχει η ΠΕΠΑ, ώστε να είναι συμβατά. Το κόστος αγοράς κυμαίνεται περίπου στα 60 ευρώ.

Πραγματοποιήθηκε ραντεβού με το MBike, εφ όλης της ύλης.