Σύνοψη πρακτικών την 10/02/2014

Σύνοψη πρακτικών 422 – 10/02/2014

1.       Νέα συζήτηση για την εμφάνιση ΠΕΠΑ.

2.       Ραντεβού με MBIKE, για την εκτύπωση των αγωνιστικών αριθμών της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

3.       Η ατομική χρονομέτρηση στην μνήμη του Παν.Τσιπίδη στις 02/03/2014 θα πραγματοποιηθεί στον Σείριο Μαλακάσας, ενώ θα χρειαστεί να γίνει εκ νέου η αλληλογραφία για την πραγματοποίηση του.

4.       Ανάγνωση μέρους των αλλαγών για την τροποποίηση του καταστατικού. Η συζήτηση θα συνεχιστεί σε επόμενο Δ.Σ λόγω προχωρημένης ώρας.