Σύνοψη πρακτικών την 24/02/2014

Σύνοψη πρακτικών την 24/02/2014

 

 

Χρονομετρο «Παναγιώτης Τσιπίδης». Εκκρεμότητες σχετικά με τηνπρώτη εκδήλωση της χρονιάς. Υλικό, αρμοδιότητες, αγωνόδικος και όσα είναι ανγκαία για την τέλεση του αγώνα.

 

Ο Γενικός Γραμματές Κος Καλαπόσης είχε συνάντηση με τον Κο Διαμαντόπουλο από τον Π.Ο.Πατρών και  διευθετήθηκαν πολλά θέματα που αφορούν τον Γύρο Θυσίας και την συμμετοχή των μελών της ΠΕΠΑ για 3η χρονιά.