Σύνοψη πρακτικών την 17-03-2014

Σύνοψη Πρακτικών την 17/03/2010

 

Συζήτηση με τον Κο Κριμίζη Μίλτο ,πρόεδρο της τεχνικής επιτροπής της ΕΟΠ σχετικά με το Attica 3 Races. Πιθανή εμπλοκή του ,επιλογή αγωνόδικου.

Διευθέτηση διάφορων θεμάτων οργανωτικού χαρακτήρα για το Attica 3 Races(Κωπλατοδρόμιο, pasta party αθλητών, χορηγίες κλπ)

Συζήτηση για το ΠΠ Μάστερ με τον Κο Κριμίζη. Πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν για την τέλεση του αγώνα και κυρίως λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Ομοσπονδία.

Πρώτη επαφή με τον Κο Καρυώτη σχετικά με τις χορηγίες του αγώνα της Νεμέας και τις παροχές προς τις συμμετέχοντες. Διευθέτηση διάφορων θεμάτων που αφορούν τον αγώνα.

Ενημέρωση από τον ΓΓ κο Καλαπόδη Γεώργιο σχετικά με την πορεία της δημιουργία  του φορέα για τα μπρεβέτ. Αναφορά στο επόμενο μπρεβέτ που θα διοργανώσει η ΠΕΠΑ αυτό της Αττικής και θέματα που επηρεάσουν την σωστή διοργάνωση του.