Σύνοψη πρακτικών την 28-04-2014

Oικονομικός απολογισμός Αttika 3 Races.

Λεπτομέρειες σχετικά με την Νεμέας, και διαδικαστικά αγώνα.

Καλυψη οικονομικών αναγκών Κου Κάβουρα σχετικά με την κτάθεση του νέου καταστατικού της Ένωσης.

Παραίτηση μέλους του ΔΣ της ΠΕΠΑ Κυρίου Χιονίδη Λάζαρου.Αναγνώσθηκε επιστολή του ιδίου όπου αναφέρονται οι λόγοι παραίτησης απο μέλος του διοικητικού Συμβουλίου και εφόρου υλικού.

Συζήτηση σχετικά με την ανάγκη απόκτησης ΙΧ ημιφορτηγού για την κάλυψη των αναγκών της ΠΕΠΑ σε όλες τις εκδηλώσεις της!