Σύνοψη πρακτικών την 06/05/2014

Συζήτηση σχετικά με τον γύρο Αηδονιών στην Νεμέα. Εντυπώσεις και παραλειπόμενα απ όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Πρώτη κουβέντα σχετικά με τον γύρο της Λ. Πλαστήρας.

ΠΠ Μάστερς. Απόφαση περί κάλυψης μέρους της αγωνώδικου επιτροπής από την ΠΕΠΑ για την πραγματοποίηση του Παναελληνίου Πρωταθλήματος Μάστερ.

Οικονομικός απολογισμός.Αποφασίστηκε κάθε δύο μήνες να υπάρχει αναλυτική ενημέρωση από τον ταμία σχετικά με τα οικονομικά της ΠΕΠΑ έτσι ώστε να έχουν όλα τα μέλη του ΔΣ μία ξεκάθαρη εικόνα.

Αντικαταστάτης του εφόρου υλικών. συζητήθηκε το θέμα αντικάταστασης του κυρίου Χιονίδη για τους επερχόμενους αγώνες της ΠΕΠΑ απο τα υπάρχοντα μέλη.