Σύνοψη πρακτικών την 26/05/2014

Σύνοψη πρακτικών την 26/05/2014.

- Δόθηκε προσφορά από την  ΑΝΕΚ για έκπτωση των ναύλων των αθλητών που θα μετακινηθούν από την Κρήτη για να συμμετάσχουν στο ΠΠ Μάστερ.

-Πρώτη συζήτηση σχετικά με τον αγώνα της Λ.Πλαστήρα( Σύνταξη Προκήρυξης, αλλ΄γη της ώρας του χρονομέτρου και έλεγχος του σχεδιαγράμματος του αγώνα.

-Σπαρτακιάδα.Συζήτηση με τον Κο Καρούνο σχετικά με την πρόθεση του ΔΣ της ΠΕΠΑ να γίνει αλλαγή στο σημείο τερματισμού της Σπαρτακιάδας και να μεταφερθεί στο άγαλμα του Λεωνίδα εμπρός από το Εθνικό Στάδιο Σπάρτης.